Temida jest kobietą Temida jest kobietą

Rodzicu nadal masz wybór!

Właśnie zaczęło obowiązywać Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie określenia dłuższego sposobu pobierania dodatkowego zasiłku opiekuńczego w celu przeciwdziałania COVID-19.

Jest krótkie, więc wklejam cały tekst rozporządzenia:

Na podstawie art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. poz. 374, z późn. zm.1) zarządza się, co następuje:

§ 1 Dodatkowy zasiłek opiekuńczy, o którym mowa w art. 4 ust. 1-1d ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, przysługuje w przypadkach, o których mowa w tych przepisach, jednak nie dłużej niż do dnia 20 września 2020 r.

§ 2 Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2020 r.

W mediach, w uzasadnieniu projektu, na stronie MRPiPS czytamy, że zasiłek przysługiwać będzie rodzicowi opiekującemu się dzieckiem do lat 8 jeżeli jego placówka będzie zamknięta, lub nie będzie mogła przyjąć dziecka.

Dlatego też dzisiaj można zauważyć ogromne kolejki rodziców z dziećmi czekających w kolejkach do przyjęcia przed żłobkami i przedszkolami, często w deszczu…

Zapisz się na mój temidowy newsletter

Pobierz bonus i nie przegap nowości!

A tymczasem….

Rodzicu masz wybór i nie musisz posłać dziecka do placówki. Jednocześnie masz prawo do dodatkowego zasiłku opiekuńczego.

Jak to możliwe? Już wyjaśniam.

Rozporządzenie odsyła nas do przepisów ustawy o tarczy antykryzysowej, do jej art. 4 ust. 1-1d.

Zobaczcie jak brzmi przepis ust. 1d:

1d. Dodatkowy zasiłek opiekuńczy, o którym mowa w ust. 1c, przysługuje ubezpieczonemu zwolnionemu od wykonywania pracy oraz funkcjonariuszowi, o którym mowa w ust. 4, zwolnionemu od pełnienia służby z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem, o którym mowa w art. 32 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, również w przypadku otwarcia placówek, o których mowa w tych przepisach, w czasie trwania COVID-19 do dnia 28 czerwca 2020 r.

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy we wrześniu

Podejrzewam tu błąd urzędniczy, bo nie taki był zamiarz rządu.

Ale skoro dodatkowy zasiłek opiekuńczy we wrześniu przysługuje też, gdy placówka jest otwarta, to oznacza, że rodzice nadal mają wybór co do pozostawienia dziecka w domu i przebywania na zasiłku w celu opieki nad nim.

Będzie problem – nie wiadomo jak podejdzie do tego ZUS (choć przepis jest jasny i znane są przypadki nowelizacji przepisów o zapobieganiu COVID-19, bo coś było źle. Kłopoot może mieć także wielu pracodawców jeżeli pracownicy pozostaną w domu z dziećmi i wystąpią o dodatkowy zasiłek opiekuńczy.

Jeżeli będzie wiadomo więcej – będę pisać. Najświeższe informacje znadziecie u mnie na Facebooku oraz Instagramie.

ebook-2
Ciąża, dziecko i własna firma

Kup e-book wraz z kalkulatorem składek i świadczeń

A jeżeli chcesz poczytać więcej to koniecznie zajrzyj do tych artykułów:

Koronawirus – obowiązki pracodawcy, prawa pracownika

Czy pracodawca może polecić pracownikowi zrobienie testu na Covid-19?

Przedsiębiorcze matki na macierzyńskim nie otrzymają świadczenia postojowego – jest odpowiedź ZUS

Zwolnienie ze składek na ZUS

Zmiana wysokości wynagrodzenia

Zmiany w dodatkowym zasiłku opiekuńczym z powodu zamknięcia placówek oświatowych

Co ze sprawami sądowymi i biegiem terminów?

Włącz się do dyskusji

Napisz do mnie kancelaria@przyborowska.eu Zadzwoń +48 600 375 279